Informatie/ouder ochtend

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor onze informatie-ouder-ochtend op 23 februari a.s. in de Westlandhal. U bent samen met eventuele broertjes en zusjes welkom om een training mee te doen samen met uw zoon/dochter.

We zullen deze ochtend onder andere stil staan bij de competitie en wat we van u als ouders/verzorgers verwachten, hoe de trainingen zijn opgebouwd en welke activiteiten er voor dit jaar nog op de planning staan. Tevens worden op deze ochtend de mappen voor de jeugdcompetitie uitgedeeld en de rijschema's per team opgesteld.
De ouderavond komt hierbij dan ook te vervallen.

Uw aanwezigheid op deze ochtend wordt heel erg op prijs gesteld en is verder van belang voor het in goede banen laten lopen van de competitie van uw zoon/dochter. Voorgaande seizoenen werden voorafgaand aan deze ochtend (toen nog avond) mailtjes verstuurt door ouders met daarin de vermelding op welke dagen zij evt. zouden kunnen rijden, hier gaan wij ook dit seizoen niet op in. De rijschema’s zullen vastgelegd worden met de aanwezige ouders.

Voor vragen kunt u terecht bij een van de JC leden in de hal of u kunt een mail sturen naar jeugd@zeemeeuwen.nl

Tevens hebben wij nog een vraag of u misschien één van onze koffie/limonade sponsoren zou willen worden tijdens de competitie? Wij hebben besloten de kinderen geen drankje meer aan te bieden in de kantine maar een consumptiebon te verstrekken welke zij aan de wedstrijdtafel kunnen inwisselen voor een flesje sportdrank.

Wij bieden graag wekelijks ruim 25 begeleiders een kopje koffie of thee aan en 50 kinderen een flesje sportdrank. Om dit te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar koffie & thee / limonade sponsoren. Ieder sponsorbedrag is welkom, bij sponsoring vanaf € 40,00 bieden wij tevens de mogelijkheid een reclame uiting te doen op A4 formaat (zelf aanleveren) of banner. Mogen wij ook op uw steun rekenen?

Meer informatie? Loop even bij Dave langs of stuur een mail naar dave@zeemeeuwen.nl.

Wij zien u graag op zaterdagochtend 23 februari, vergeet uw sportkleding niet, een racket hebben wij beschikbaar. Komt het niet uit deel te nemen? Neem dan contact op met de teamgenoten voor de rijschema’s. Het laatste halfuur van de trainingen zal de informatie worden verstrekt en de mappen worden uitgereikt.

Groep 1, 2, 3 --> 8:30 tot 10:15
Groep 4, 5, 6 --> 10:15 tot 12:00

Adverteerders

Over de Zeemeeuwen

BC de Zeemeeuwen is een gezellige badmintonvereniging voor jong en oud.

Er kan op veel niveau's worden gespeeld en met een zeer actieve jeugdcommissie is er ook voor de jeugd veel te doen.

Speeltijden

  • DINSDAG 13.45 - 15.30
  • DINSDAG (t/m 10-10) 20.00 - 22.00
  • DINSDAG (vanaf 24-10) 20.30 - 22.30
  • DONDERDAG 20.00 - 23.00
  • ZATERDAG (jeugd) 8.30 - 12.00

Get Social

Bezoek ook eens onze Facebook pagina